Szpital Praski | Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-50,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej  czynna jest we wszystkie dni robocze od godz. 7.15 do 18.00.

Ze względu na trwającą pandemię nie ma możliwości zapisania się na wizytę „w okienku”. Dla wygody Pacjentów funkcjonują 3 kanały zapisów (na pierwszą wizytę lub jeśli w czasie poprzedniej lekarz nie określił dokładnego terminu następnej):

 • telefonicznie tel. 221 501 409. (Sygnał oczekiwania na zgłoszenie nie oznacza, że nikt telefonu nie odbiera ale że równolegle trwa już rozmowa z innym Pacjentem).
 • mailowo: zapisy@szpitalpraski.pl – W wiadomości koniecznie należy podać TYLKO zwrotny kontakt telefoniczny do siebie (pracownik Szpitala skontaktuje się celem ustalenia szczegółów wizyty).
 • osobiście: przed wejściem do Przychodni jest umieszczona skrzynka, w której zostawić można kartkę z prośbą o kontakt celem umówienia wizyty (dla osób nie używających maila)

Korzystając z kanału mailowego oraz osobistego (karteczka) prosimy nie podawać jakichkolwiek danych poza numerem telefonu kontaktowego. Pracownik Przychodni zada skontaktuje się z Państwem nie później niż 3 dnia roboczego od przekazania informacji.

Pacjent zapisując się na wizytę zostanie poproszony przez Pracownika Przychodni o podanie kodu skierowania oraz swojego numeru PESEL

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy tylko skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologii i położnictwa,
 • dla kombatantów.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Podana w czasie zapisu godzina wizyty u lekarza specjalisty ma charakter orientacyjny. Proszę pamiętać, że każdy Pacjent wymaga od lekarza innego czasu poświęconego na badanie
i rozmowę. Są także Pacjenci, którzy przyjęci muszą być poza kolejnością.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie. Prosimy o aktualizację podawanych przez Państwa numerów telefonów.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej nie wcześniej niż około 15 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania prawidłowości danych, aktualności upoważnień itp.

Zgodnie z komunikatem NFZ dotyczącym zasad udzielania świadczeń osobom uprzywilejowanym informujemy, że obowiązują następujące zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017),
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotne  oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Przepis ten nie dotyczy kolejki przed rejestracją, a jedynie uprawnia do zapisu poza kolejką oczekujących na konkretne świadczenia zdrowotne.

* ze względu na implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przejściowo dostępne wyłącznie dla specyficznej grupy pacjentów nie pierwszorazowych.

Poza godzinami zarezerwowanymi dla świadczeń w ramach kontraktu z NFZ lekarze specjaliści przyjmują także  odpłatnie. Terminy wizyt płatnych staramy się dostosowywać do potrzeb Pacjentów. Szczegółowych informacji udziela nasz Punkt Obsługi Pacjenta Komercyjnego pod nr 22-555-1111 lub osobiście w stanowisku zlokalizowanym w Holu Głównym Szpitala (wejście od Placu Weteranów).

Pełną informację o wszystkich świadczeniach udzielanych przez Szpital Praski odpłatnie (poza kontraktem NFZ) znajdziecie Państwo także na stronie Bez kolejki.

Zmiana wielkości liter