Szpital Praski | Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej
52
page-template-default,page,page-id-52,page-child,parent-pageid-50,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej  czynna jest we wszystkie dni robocze od godz. 7.15 do 18.00.

Dla wygody Pacjentów funkcjonują 4 kanały zapisów (na pierwszą wizytę lub jeśli w czasie poprzedniej lekarz nie określił dokładnego terminu następnej):

 • telefonicznie tel. 221 501 409. (Sygnał oczekiwania na zgłoszenie nie oznacza, że nikt telefonu nie odbiera ale że równolegle trwa już rozmowa z innym Pacjentem).
 • mailowo: zapisy@szpitalpraski.pl – W wiadomości koniecznie należy podać TYLKO zwrotny kontakt telefoniczny do siebie (pracownik Szpitala skontaktuje się celem ustalenia szczegółów wizyty).
 • osobiście: bezposrednio w okienku w godzinach pracy Rejestracji
 • korespondencyjnie: przed wejściem do Przychodni jest umieszczona skrzynka, w której zostawić można kartkę z prośbą o kontakt celem umówienia wizyty (dla osób nie używających maila)

Korzystając z kanału mailowego oraz korespondencyjnego (karteczka) prosimy nie podawać jakichkolwiek danych poza numerem telefonu kontaktowego. Pracownik Przychodni zada skontaktuje się z Państwem nie później niż 3 dnia roboczego od przekazania informacji.

Pacjent zapisując się na wizytę zostanie poproszony przez Pracownika Przychodni o podanie kodu skierowania oraz swojego numeru PESEL

Skierowanie do Poradni Specjalistycznej wystawia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarz specjalista. Honorujemy tylko skierowania wystawione przez lekarza, który ma podpisana umowę z NFZ lub jest zatrudniony w placówce medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni specjalistycznych:

 • ginekologii i położnictwa,
 • dla kombatantów.

Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane od następujących pacjentów:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Podana w czasie zapisu godzina wizyty u lekarza specjalisty ma charakter orientacyjny. Proszę pamiętać, że każdy Pacjent wymaga od lekarza innego czasu poświęconego na badanie
i rozmowę. Są także Pacjenci, którzy przyjęci muszą być poza kolejnością.

O ewentualnej zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie. Prosimy o aktualizację podawanych przez Państwa numerów telefonów.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej nie wcześniej niż około 15 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania prawidłowości danych, aktualności upoważnień itp.

Zgodnie z komunikatem NFZ dotyczącym zasad udzielania świadczeń osobom uprzywilejowanym informujemy, że obowiązują następujące zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży (od 01.01.2017),
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017),
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotne  oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt – obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta.

Przepis ten nie dotyczy kolejki przed rejestracją, a jedynie uprawnia do zapisu poza kolejką oczekujących na konkretne świadczenia zdrowotne.

* ze względu na implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przejściowo dostępne wyłącznie dla specyficznej grupy pacjentów nie pierwszorazowych.

Poza godzinami zarezerwowanymi dla świadczeń w ramach kontraktu z NFZ lekarze specjaliści przyjmują także  odpłatnie. Terminy wizyt płatnych staramy się dostosowywać do potrzeb Pacjentów. Szczegółowych informacji udziela nasz Punkt Obsługi Pacjenta Komercyjnego pod nr 22-555-1111.

Pełną informację o wszystkich świadczeniach udzielanych przez Szpital Praski odpłatnie (poza kontraktem NFZ) znajdziecie Państwo także na stronie Bez kolejki.