Szpital Praski | Dla kogo?
1700
page-template-default,page,page-id-1700,page-child,parent-pageid-26,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Dla kogo?

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) nie jest „nocną przychodnią”, nie zastępuje również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!

Zgodnie z postanowieniem  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213): „Szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „oddziałem”, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, iż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: nie uzyskasz recepty („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”), zwolnienia lekarskiego („bo w mojej przychodni są kolejki”) ani porady w przypadku stanów nie zagrażających życiu!

Pacjenci nie spełniający kryterium dedykowanej opieki w SOR (czyli nie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) powinni zgłosić się do właściwego lekarza POZ lub punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Najbliższy punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się w budynku Przychodni Szpitala Praskiego – wejście tylko od ul. Jasińskiego.

Zgodnie z przywołanym wcześniej Rozporządzeniem Pacjent, który zgłosił się do SOR, a nie znajduje się w stanie zagrożenia funkcji życiowych (został zakwalifikowany jako „zielony” lub „niebieski”) może zostać z SOR przekierowany do swojego lekarza POZ lub NiŚOZ.

– TU ZNAJDZIESZ INFO O ZASADACH PRZEKIEROWANIA Z SOR DO POZ LUB NiŚOZ –

Szczegółowe zasady funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych określają:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213