Szpital Praski | Regulamin Zamówień
705
page-template-default,page,page-id-705,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Regulamin Zamówień

Zakupów, dostaw oraz zleceń robót budowlanych, których wartość szacunkowa przekracza równowartość 30.000 euro Szpital Praski udziela w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Dla zamówień poniżej 30.000 euro (tj. określonych w art. 4.8 pzp) stosowane są zasady określone są Załącznikiem nr 4 „Zasady udzielania zamówień dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych” do Regulaminu Udzielania Zamówień w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. (Uchwała Zarządu Spółki nr 132/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku).

Do pobrania PDF: Regulamin udzielania zamówień w Szpitalu Praskim

Załączniki  do Zasad Udzielania Zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Załącznik nr 1 – Wniosek w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ust. 1-3, 6-8,10-13 ustawy Pzp) o wartości szacunkowej do 5 000 zł netto.

Załącznik nr 2 – Wniosek w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ust. 1-3, 6-8,10-13 ustawy Pzp) o wartości szacunkowej OD 5 001 zł netto do 25 000 zł netto

Załącznik nr 3 – Wniosek o rozpoczęcie postępowania  o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 ust. 1-3, 6-8,10-13 ustawy Pzp) o wartości szacunkowej od  25 001 zł netto do 30 000 EURO netto.

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (bez zastosowania przepisów ustawy Pzp).

 

Załącznik do Regulaminu Udzielania Zamówień

Załącznik nr 1 – Zestawienie planowanych zamówień na rok ……………

Załącznik nr 2 – Roczny plan zamówień na …………… r.

Załącznik nr 3 – Wniosek w sprawie zatwierdzenia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 4 – Zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  (na podstawie art. 4 ust. 1-3, 6-8,10-13 ustawy Pzp)

Załącznik nr 5 – Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 – Wzór upoważnienia

Załącznik nr 7 – Oświadczenie COVD 19-1

Zmiana wielkości liter