Szpital Praski | Pacjent z niepełnosprawnością
114
page-template-default,page,page-id-114,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Pacjent z niepełnosprawnością

Jednym z priorytetów programu wyborczego Prezydenta Warszawy dr Rafała Trzaskowskiego była likwidacja barier pojawiających się przed niepełnosprawnymi kobietami – w tym w zakresie dostępu do opieki ginekologicznej.

Szpital Praski wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Fundacją Kulawa Warszawa przeszkolił cały personel w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Opracowana została także specjalna procedura przyjęcia Pacjentki z niepełnosprawnościami:

Gabinety ginekologiczne dla OZN – jak to działa

Z poziomu Pacjentki:
 1. Pacjentka wybiera Praski jako miejsce wizyty
 2. Kontaktuje się celem ustalenia terminu wizyty: przyjazny@szpitalpraski.pl
  – tel. 22-555-1234
  – mail czynny całą dobę (reakcja pierwszego dnia roboczego po jego otrzymaniu)
  – telefon czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00
 3. W przypadku kontaktu mailowego (preferowany) z Pacjentką kontaktuje się pracownik szpitala, ustalając zakres niezbędnej pomocy dostosowany do niepełnosprawności (podnośnik, tłumacz języka migowego itp.)
 4. Zostaje ustalony i przekazany Pacjentce  indywidualny termin wizyty lekarskiej wraz z określeniem miejsca wizyty (wskazanie gabinetu) i zakresu dodatkowej pomocy (np. oczekiwanie asystenta przed szpitalem celem pomocy w wyjęciu wózka, spotkanie przy drzwiach osoby z dysfunkcją wzroku itp.).
Z poziomu Szpitala:
 1. Szpital uruchomił specjalny adres mailowy i nr telefonu dedykowany Pacjentkom z niepełnosprawnością
 2. Szpital wyznaczył przeszkolonego pracownika do obsługi zgłaszających się Pacjentek z niepełnosprawnością.
 3. Po zgłoszeniu się Pacjentki mailem (forma preferowana) pracownik oddzwania do Pacjentki (w przypadku osób wskazujących na dysfunkcję słuchu lub mowy kontaktuje się mailowo, lub wskazanym przez Pacjentkę komunikatorem). W przypadku kontaktu telefonicznego od razu realizuje pkt. 4
 4. Pracownik szpitala ustala z Pacjentką zakres niezbędnej pomocy. Możliwe m.in.:
  – pomoc w wysiadaniu/wsiadaniu z samochodu przed szpitalem (wyjęcie wózka, pomoc w wejściu do szpitala)
  – spotkanie w określonym miejscu szpitala i pomoc w dotarciu do odpowiedniego gabinetu – tłumacz języka migowego- dodatkowa asysta przy badaniu (pomoc przy przesiadaniu, rozbieraniu etc.)

  – specjalny podnośnik do przejścia z wózka na fotel ginekologiczny

  – inne wskazane przez Pacjentkę

 5.  Pracownik określa termin wizyty i przekazuje go Pacjentce
 6. Wizyta jest realizowana zgodnie z założeniami określonymi w pkt. 4