Szpital Praski | Monitoring wizyjny
1588
page-template-default,page,page-id-1588,page-child,parent-pageid-799,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Monitoring wizyjny

INFORMACJA
o stosowaniu monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych
Szpitala Praskiego p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.

 

  1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów korzystających z udzielanych im świadczeń zdrowotnych  jako prewencyjny środek bezpieczeństwa, wyłącznie w ciągach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) budynku Szpitala Praskiego Sp. z o. o. usytuowanego w Warszawie przy Al. Solidarności 67, stosuje się  monitoring wizyjny.
  2. Kamery monitoringu instalowane są wyłącznie w ciągach komunikacyjnych określonych w punkcie 1. Nie instaluje się kamer w pomieszczeniach socjalnych, salach zabiegowych, gabinetach lekarskich itp.
  3.  Zapis z kamer przechowywany jest na serwerach jednostki organizacyjnej przez okres 14 dni. Po tym terminie jest on automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze zostają trwale usunięte.
  4. Dostęp do danych z zapisu monitoringu posiadają pracownicy służby ochrony Szpitala oraz upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej.
  5. Zapis zdarzeń utrwalony za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek, podmiotom do tego upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku konieczności kontaktu z administratorem, w sprawach związanych z monitoringiem wizyjnym prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iod@szpitalpraski.pl