Szpital Praski | Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
28
page-template-default,page,page-id-28,page-child,parent-pageid-24,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Lokalizacja : Budynek A-2 I piętro

Ordynator: dr n. med. Piotr Sowiński – osoba długotrwale nieobecna
email:psowinski@szpitalpraski.pl

Obowiązki Ordynatora pełni:
dr n. med. Elżbieta Stępnicka

Pielęgniarka Oddziałowa: Lidia Sitek
email: lsitek@szpitalpraski.pl

Oddział nie udziela informacji telefonicznych. Zasady uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przez osoby, które do informacji takiej pacjent upoważnił określa procedura.

Oddział pełni dyżur całą dobę

Zespół Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii opiekuje się Pacjentami:

Oddziału Intensywnej Terapii:

Aparatura medyczna najnowszej generacji (kardiomonitory z opcją zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego, respiratory, pompy infuzyjne) umożliwia monitorowanie funkcji życiowych Pacjentów oraz prowadzenie różnych form zaawansowanej terapii.

Pomieszczenia oddziału są klimatyzowane. Oddział wyposażony jest w wielofunkcyjne łóżka z materacami przeciwodleżynowymi. Oddział dysponuje 10 stanowiskami.

Zajmujemy się leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, w szczególności takich jak:

 • Urazy wielonarządowe
 • Zatrucia (w ramach współpracy z Oddziałem Toksykologii)
 • Ostra niewydolność oddechowa
 • Ostra niewydolność nerek
 • Wstrząs
 • Ostra niewydolność krążenia
 • Zaburzenia metaboliczne

Usługi w ramach zaawansowanej terapii:

 • Wentylacja mechaniczna, z wykorzystaniem różnych trybów, w tym wentylacja nieinwazyjna
 • Farmakologiczne i mechaniczne (kontrapulsacja wewnątrzaortalna) wspomaganie układu krążenia
 • Ciągłe, przyłóżkowe terapie nerkozastępcze, również z wykorzystaniem metody antykoagulacji pozaustrojowej
 • Żywienie dojelitowe, całkowite żywienie pozajelitowe
 • Leczenie ciężkich zakażeń

Centralnego Bloku Operacyjnego i Sal Pooperacyjnych:

Bezpieczeństwo okołooperacyjne pacjentów jest naszym priorytetem. Nadzór nad chorym w trakcie zabiegu operacyjnego sprawuje lekarz specjalista wspólnie z pielęgniarką przeszkoloną w zakresie anestezjologii.

Funkcje życiowe pacjenta monitorowane są przez nowoczesną aparaturę, spełniającą europejskie wymogi.

W okresie pooperacyjnym pacjent przebywa na Oddziale Pooperacyjnym.

Zespół anestezjologów zapewnia konsultacje pacjentów w stanach zagrożenia życia, resuscytacje na oddziałach Szpitala oraz konsultacje przedoperacyjne.

Nasi lekarze korzystają z nowoczesnych metod obrazowania naczyń, nerwów – usg, stimuplex.

Oddział POP dysponuje 14 stanowiskami znieczuleń.

Sali Cesarskich Cięć:

Lekarz anestezjolog jest – przez całą dobę – do dyspozycji zespołu ginekologiczno-położniczego.

Zespół reanimacyjny:

Ponad to lekarze anestezjolodzy służą pomocą we wszystkich oddziałach Szpitala.