Szpital Praski | AKREDYTACJA
22
page-template-default,page,page-id-22,page-child,parent-pageid-18,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

AKREDYTACJA

W 2014 roku Szpital Praski po raz pierwszy uzyskał od Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny! Dokumentem takim pochwalić może się zaledwie co 10 polski szpital. Kolejną akredytację Szpital przeszedł – z pozytywnym wynikiem – w roku 2018, a następna wizyta akredytacyjna zaplanowana została przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na koniec III kwartału 2022 roku.

Certyfikat wydawany jest na wniosek Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, agendę Ministerstwa Zdrowia na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Polski program akredytacji należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Szpitale, które mają certyfikat akredytacyjny, uzyskują go od Ministra Zdrowia poprzez udział w programie akredytacji, która jest zewnętrzną oceną pracy szpitali, prowadzoną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia od 1998 roku.

Choć akredytacja nie oznacza, że opieka i leczenie w szpitalu akredytowanym będzie zawsze idealna, to jednak pobyt tam jest bardziej bezpieczny. Akredytacja wprowadza możliwość indukowania przemian w opiece nad pacjentem, proponując model świadczeń oparty na tzw. dobrej praktyce zawartej w standardach akredytacyjnych. Zawierają one kwintesencję zasad etycznej opieki nad pacjentem, dobrej komunikacji i współpracy z jego bliskimi, zasad minimalizujących ryzyko zarówno diagnostyki, jak i terapii. To najwyższe w kraju standardy jakości i bezpieczeństwa opieki.

Więcej informacji o procesie akredytacji i płynących zeń korzyści dla Pacjentów znajdziecie Państwo na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: http://www.cmj.org.pl