Szpital Praski | Czas oczekiwania
162
page-template-default,page,page-id-162,page-child,parent-pageid-156,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Czas oczekiwania

Po zgłoszeniu się do SOR i zarejestrowaniu Pacjent podawany jest przez personel medyczny wstępnej ocenie stanu zdrowia (tzw. triage). Wykonany wywiad i (podstawowe) badania pozwalają nadać Pacjentowi jeden z kodów: czerwony (stan zagrożenia życia konieczne działanie natychmiastowe), żółty (stan stabilny) lub zielony (pacjent nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego). UWAGA! Podstawowego triage dokonuje wysokokwalifikowany ratownik medyczny w zależności od stanu Pacjenta decydując o konieczności pilnej konsultacji lekarza.

Kolejność otrzymania porady na SOR uzależniona jest od przyznanej Pacjentowi w toku triage „kategorii”:

KOLOR CZERWONY – TRYB NATYCHMIASTOWY Pacjent poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego pacjenci tej grupy mają pierwszeństwo przed innymi.

KOLOR ŻÓŁTY – POMOC DO 30 MINUT, LECZENIE DEFINITYWNE DO 24 GODZIN Pacjent z umiarkowanym stopniem zagrożenia. Podjęte zostaną najpilniejsze, doraźne procedury lecznicze. Może to być leczenie obrażenia, jak np. zaopatrzenie obficie krwawiącej rany, złamania otwartego, doraźne leczenie bólu, wspomaganie oddechu, zastosowanie oddechu zastępczego, farmakologiczne wspomaganie krążenia, dekontaminacja wewnętrzna, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego, itp.

KOLOR ZIELONY – TRYB AMBULATORYJNY – POMOC DO 6 GODZIN, LECZENIE DEFINITYWNE DO 24 GODZIN Pacjent nie znajduje się w stopniu zagrożenia. Wymaga oceny stanu zdrowia. W razie potrzeby wykonana zostanie najpilniejsza, przyłóżkowa diagnostyka laboratoryjna i/ lub obrazowa. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. Przyjęcie przez lekarza nastąpi dopiero po leczeniu i diagnostyce pacjentów z grupy czerwonej i żółtej.

O ile w przypadku „czerwonym” pomoc udzielana jest natychmiast, o tyle pacjent „zielony” na spotkanie  lekarzem może oczekiwać do 6 godzin.