Szpital Praski | Szpitalny Oddział Ratunkowy
26
page-template-default,page,page-id-26,page-parent,page-child,parent-pageid-24,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja : Budynek A-2 wejście na rogu ulic Olszowej/Panieńskiej

Ordynator: dr n. med. Natalia Lubina-Dąbrowska

p. o. Pielęgniarka Oddziałowa: Monika Sanocka
email: msanocka@szpitalpraski.pl

Oddział nie udziela informacji telefonicznych. Zasady uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta przez osoby, które do informacji takiej pacjent upoważnił określa procedura.

Oddział pełni dyżur całą dobę

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) nie jest „nocną przychodnią”, nie zastępuje również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!

Zgodnie z postanowieniem  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213): „Szpitalny oddział ratunkowy, zwany dalej „oddziałem”, udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, iż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym: nie uzyskasz recepty („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”), zwolnienia lekarskiego („bo w mojej przychodni są kolejki”) ani porady w przypadku stanów nie zagrażających życiu!

Po zgłoszeniu się do SOR i zarejestrowaniu Pacjent podawany jest przez personel medyczny wstępnej ocenie stanu zdrowia (tzw. triage). Wykonany wywiad i (podstawowe) badania pozwalają nadać Pacjentowi jeden z pięciu  kodów: od czerwonego (stan zagrożenia życia konieczne działanie natychmiastowe), poprzez pomarańczowy, żółty (stan ostry nie zagrażający życiu), zielony (stan stabilny) po niebieski (pacjent nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego).

Przepis przywołanego Rozporządzenia określa również ile (maksymalnie) Pacjent może oczekiwać na pierwszy kontakt z lekarzem:

kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pacjenci nie spełniający kryterium dedykowanej opieki w SOR (czyli nie znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego) powinni zgłosić się do właściwego lekarza POZ lub punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Najbliższy punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się w budynku Przychodni Szpitala Praskiego – wejście tylko od ul. Jasińskiego.

Zgodnie z przywołanym wcześniej Rozporządzeniem Pacjent, który zgłosił się do SOR, a nie znajduje się w stanie zagrożenia funkcji życiowych (został zakwalifikowany jako „zielony” lub „niebieski”) może zostać z SOR przekierowany do swojego lekarza POZ lub NiŚOZ.

– TU ZNAJDZIESZ INFO O ZASADACH PRZEKIEROWANIA Z SOR DO POZ LUB NiŚOZ –

Szczegółowe zasady funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych określają:

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213