Szpital Praski | Poradnia Chorób Wewnętrznych dla Kombatantów, Poradnia dla Kombatantów
74
page-template-default,page,page-id-74,page-child,parent-pageid-50,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Poradnia Chorób Wewnętrznych dla Kombatantów, Poradnia dla Kombatantów

W ramach współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa Szpital Praski od wielu lat realizuje specjalną opiekę zdrowotną nad Kombatantami. Do 31 grudnia 2019 roku działo się to na podstawie specjalnego Programu finansowanego z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy (poza kontraktem z NFZ).

Od 1 stycznia 2020 roku – zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dr. Rafała Trzaskowskiego pomoc dla Kombatantów będzie kontynuowana. Nie będzie to już – formalnie – program zdrowotny – ale specjalne dedykowane zadanie realizowane przez Szpital Praski i wyłonionego w drodze konkursu podwykonawcę.

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy

  • Kombatanci zamieszkali na terenie m.st. Warszawy posiadający legitymację kombatanta wystawioną przez Urząd do Spraw Kombatantów,
  • osoby posiadające udokumentowany status Powstańca Warszawskiego bez względu na miejsce zamieszkania (w przypadku braku legitymacji decyduje wpis do rejestru prowadzonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego).

mogą korzystać z dedykowanej im Przychodni dla Kombatantów przy ul. Litewskiej. Do Ich dyspozycji są lekarze specjaliści oraz pielęgniarki pracyujący według określonego harmonogramu miesięcznego. Jego szczegóły można znaleźć tu: http://www.zozmokotow.pl/index.php/zoz-placowki/ul-litewska-11-13

[/unordered_list]

 

 (uwaga! Program nie obejmuje współmałżonków i dzieci Kombatantów)

Dodatkowo, od stycznia 2020 zostaje uruchomiony także specjalne działanie pomoce dedykowane wyłącznie bohaterskim Powstańcom Warszawskim.