Szpital Praski | Łagodzenie bólu porodowego
976
page-template-default,page,page-id-976,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Łagodzenie bólu porodowego

Zgodnie z wymogami obowiązującego wówczas Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (pełny tekst pdf) Szpital Praski opracował i wprowadził „Tryb postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego” (pełny tekst pdf). Dokument ten pozostaje aktualny, mimo, iż obecnie kwestie łagodzenia bólu porodowego uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756). Pełny tekst Rozporządzenia przeczytać można tu: 

Gwarantujemy Pacjentkom rodzącym w naszym Szpitalu pełen zakres metod łagodzenia bólu porodowego: zarówno niefarmakologicznych jak i farmakologicznych.

W salach porodowych do dyspozycji są m.in.:

  • worki sako
  • liny porodowe
  • drabinki
  • piłki

Pacjentka może skorzystać z immersji wodnej (pod prysznicem) oraz dowolnie wybranej pozycji (także na łóżku porodowym posiadającym możliwość dowolnej konfiguracji położenia).

O wyborze metody decyduje Pacjentka w porozumieniu z położną prowadzącą poród, lekarzem ginekologiem-położnikiem, a w przypadku analgezji farmakologicznej dodatkowo lekarzem anestezjologiem. Należy pamiętać, iż niektóre formy łagodzenia bólu porodowego oferowane przez Szpital mogą – ze względów medycznych – być dla konkretnej Pacjentki niedostępne.