Szpital Praski | Zasady kontaktu osobistego Pacjenta z innymi osobami (tzw. odwiedzin) w czasie pandemii
2137
post-template-default,single,single-post,postid-2137,single-format-standard,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Zasady kontaktu osobistego Pacjenta z innymi osobami (tzw. odwiedzin) w czasie pandemii

Opublikowane przez Karolina Wyrwicz w Aktualności
EDIT: Z dniem 1 lipca 2023 niniejsze zasady zostają zawieszone. Decyzja do powrotu do poniższych zasad wynikać będzie z bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Zgodnie z art. 33 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba przebywająca na leczeniu w szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. W myśl art. 5 ustawy może ono zostać ograniczone w wyjątkowych przypadkach, tj. wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, czy też możliwości organizacyjne podmiotu.
Biorąc pod uwagę konieczność pogodzenia  trwającego stanu pandemii oraz wspomnianego wyżej prawa Pacjenta od dnia 1 kwietnia 2022 roku (do odwołania) w Szpitalu Praskim obowiązują następujące zasady:
– osoby wskazane przez Pacjenta jako takie, z którymi chce On utrzymywać kontakt osobisty w czasie hospitalizacji otrzymują od lekarza prowadzącego/ordynatora oddziału imienne karty wstępu na dany oddział
– wizyty na podstawie karty wstępu odbywają się w dni powszednie w godzinach 16.00-19.00, a w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 20.00  (w uzasadnionych przypadkach ordynator oddziału może wydać kartę wstępu na inne, nie utrudniające pracy podmiotu w reżimie pandemicznym, godziny)
– u Pacjenta może przebywać równoczasowo tylko jedna osoba
– zarówno Pacjent jak i osoba odwiedzająca mają obowiązek – zgodnie z przepisami Rozporządzenia – przez cały czas pobytu na terenie Szpitala mieć zakryte usta i nos maską
– na podstawie art. 5 ustawy prawo do kontaktu osobistego nie dotyczy Pacjentów podlegających izolacji zgodnie z przepisami epidemiologicznymi

W przypadku Pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) sposób realizacji prawa określonego art. 33 ustalany jest indywidualnie w zależności potrzeb i stanu klinicznego Pacjenta oraz sytuacji organizacyjno-epidemiologicznej Oddziału.

04 kw. 2022