Szpital Praski | Ustawa
100
page-template-default,page,page-id-100,page-child,parent-pageid-98,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Ustawa

6 listopada 2008 roku przyjęto Ustawę o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Gwarantuje  ona:

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do informacji.
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji.
 • Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Jeśli chcesz zapoznać się z pełnym tekstem Ustawy ściągnij plik pdf.

Jeśli chcesz zapoznać się z ulotką przygotowaną przez Rzecznika Praw Pacjenta,  ściągnij plik pdf.

Pełny tekst Ustawy dostępny jest także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w dyżurce pielęgniarskiej każdego z Oddziałów.