Szpital Praski | Inspektor ds. Praw Pacjenta
102
page-template-default,page,page-id-102,page-child,parent-pageid-98,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_zoom,accessibility-remove-styles-setup,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,ajax_updown_fade,page_not_loaded

Inspektor ds. Praw Pacjenta

Dla ułatwienia Pacjentom sygnalizowania stwierdzanych nieprawidłowości lub zgłaszania uwag powołany został w strukturze Szpitala Praskiego Inspektor ds. Praw Pacjenta. Inspektor podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Do zadań Inspektora należy w szczególności:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta,
  • wskazywanie trybu wnoszenia skarg w przypadku podejrzenia naruszenia praw pacjenta,
  • przyjmowanie skarg i interwencji,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta,
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów,
  • stały monitoring realizacji praw pacjenta,
  • szkolenie Pracowników Szpitala wszystkich szczebli w zakresie Praw Pacjenta.

Funkcję Inspektora powierzono Pani Izabeli Owerskiej

Pani Inspektor jest do Państwa dyspozycji codziennie w godz. 9.00-12.00 (budynek A, III piętro)
Adres e-mail: prawapacjenta@szpitalpraski.pl
Tel: 786-864-502